Image

Upper Hutt School Haka

Kia eke te maunga - Climb the Mountain

Kaea: Taringa, whakarongo..
Kaea: Kia mau, Hi!, Kia mau, Hi, Kia mau, Ha!

Ko te maunga Remutaka- Tau kē!
Ko te Awakairangi – Tau kē!
Kia eke tātou ki te taumata
Kia ū ngā wawata- whaia!
Kia eke te maunga – kia eke, kia eke
kss aue x2

Kia tū rangatira – hei āpōpō
Ki te tautoko tēnei kaupapa
mahi ngātahi ki te akiakina
whakanuia, whakamana tangata
mahi ngātahi ki te whakahāwea
whangana kia tae ki te taumata

Kia kaha te kura- kia kaha ra
Kia kaha te whanau- kia kaha ra
Kia kaha tonu tātou, Kia eke te maunga x 2 k
ss aue x2
Remutaka mountain – awesome!
Awakairangi- awesome!
Let us climb to the top
Let us reach our goals- Chase them
Climb the mountain- climb, climb


Leaders of tomorrow
support this teaching/philosophy
together we will strive
to uplift, encourage, be proud
together we take risks
and persevere to reach to the top

Be a strong school - be strong
Be a strong family - be strong
all of us be strong climb the mountain