Image

Upper Hutt School Haka

Kia eke te maunga - Climb the Mountain

Kaea: Taringa, whakarongo.. Kaea: Kia mau, Hi!, Kia mau, Hi, Kia mau, Ha! Ko te maunga Rimutaka- Tau kē! Ko te Awakairangi – Tau kē! Kia eke tātou ki te taumata Kia ū ngā wawata- whaia! Kia eke te maunga – kia eke, kia eke kss aue x2 Kia tū rangatira – hei āpōpō Ki te tautoko tēnei kaupapa mahi ngātahi ki te akiakina whakanuia, whakamana tangata mahi ngātahi ki te whakahāwea whangana kia tae ki te taumata Kia kaha te kura- kia kaha ra Kia kaha te whanau- kia kaha ra Kia kaha tonu tātou, Kia eke te maunga x 2 kss aue x2
    Rimutaka mountain – awesome! Awakairangi- awesome! Let us climb to the top Let us reach our goals- Chase them Climb the mountain- climb, climb   Leaders of tomorrow support this teaching/philosophy together we will strive to uplift, encourage, be proud together we take risks and persevere to reach to the top Be a strong school - be strong Be a strong family - be strong all of us be strong climb the mountain