Me takatū, me whītiki
Me whakarongo ki te tangata kē
Mahia ngā mahi papai ki a koe
Kia ū ki ō whakaaro
Tiakina tō tinana ake
Me tū rangatira
Kia Māia, Kia Toa
Tihei Mauri Ora!
Get ready, get set
Just listen to others
Do things you enjoy
Think for yourself
Treasure your body
Be awesome
Show Pride

Our End of the Day Karakia

I tēnei wā whakamutunga
Ka mihi ki ngā hoa me ngā kaiako
Ka tītiro whakamuri, kia kōkiri whakamua
Ka whakahōnore ko tō whānau whānui
Ka haere haumaru atu, kia hoki mai anō
Ka tū hei kaiwiniwini, ka toi hei kaiwanawana
Tīhei mauri ora
It’s time to say farewell
Thank you friends, teachers
Look back and reflect so you can move forward
Respect your family
Safe travels [travel safe and return again soon]

Be awesome
Show PRIDE